Meedenken, meedoen

Opvoedwinkel Twinkeltje werkt nauw samen met zelforganisaties van ouders en met (partner)organisaties in de wijk, die zich met jeugd en opvoeding bezighouden. Uiteraard is het Centrum voor Jeugd en Gezin een belangrijke partner voor ons. Soms bestaat die samenwerking uit het gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren van een project, zoals de Week van de Opvoeding, het opstellen van een pedagogische visie of het samen bijeenkomsten voor ouders organiseren.

Meedenken
Betekent samen signaleren en ad hoc beleid ontwikkelen, deelnemen aan wijknetwerkoverleggen en beleid uitvoeren als antwoord op vragen en problemen die zich op gebieds- en wijkniveau voordoen.

Meedoen
Betekent ouders helpen die zelf iets willen organiseren, die actief willen meedoen op het gebied van opvoedingsondersteuning. In dat geval zal Twinkeltje een faciliterende of ondersteunende en coachende  functie hebben. Ook kan Twinkeltje ouders die als vrijwilliger een rol in de buurt/wijk hebben, coachen op het gebied van pedagogische visie of op verzoek voorlichting en advies geven over een pedagogisch onderwerp.