Opvoedwinkel

Opvoedwinkel Twinkeltje maakt deel uit van de Van Veldhuizen Stichting te Rotterdam.

Op 1 mei 2001 opende Opvoedwinkel Twinkeltje in Crooswijk voor het eerst de deur voor ouders en opvoeders van de deelgemeente Kralingen/ Crooswijk. Sinds die tijd zijn er drie plekken bijgekomen van waaruit Twinkeltje opvoedondersteuning biedt: Kralingen, de Esch en het Oude Noorden.

Twinkeltje biedt professionele en wijkgerichte, laagdrempelige opvoedingsondersteuning aan ouders en opvoeders. Ouders hoeven niet te betalen voor de dienstverlening en kunnen geheel vrijblijvend hun vragen stellen. Twinkeltje werkt zonder wachtlijst en zonder dossiervorming. Ouders kunnen bij Twinkeltje terecht met al hun hun vragen over het opvoeden van hun kinderen (van 0-18 jaar). Wanneer de pedagoog/medewerker aanwezig is, kan de ouder de vraag direct stellen en de nodige informatie zoals een folder of brochure meenemen; het is ook mogelijk om teruggebeld te worden of om een afspraak te maken voor een uitgebreider gesprek bij de pedagoog. Bij Twinkeltje werken opvoedconsulenten, pedagogen of pedagogen in opleiding.

Er is veel informatie over de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen aanwezig zoals folders en ouderbrochures met praktische tips. Ook is er andere documentatie en informatie over de sociale kaart aanwezig.

Naast de aanwezigheid op vaste locaties werkt Twinkeltje veel outreachend en heeft hiermee een groot bereik: ouders kunnen Twinkeltje aantreffen op plekken waar ze veel komen zoals op de school of peuterspelzaal, in het buurthuis en in het Huis van de Wijk. Hier wordt veel in groepsverband gedaan zoals themabijeenkomsten, activiteiten voor ouder en kind, oudercursussen, coachen vrijwillige ouders enz. Dit alles wordt gerealiseerd op maat en op vraag van de (groep) ouders/opvoeders: er wordt gewerkt vanuit een vraaggerichte benadering.

Ons doel is: voorkomen dat opvoedvragen leiden tot opvoedproblemen.

Professionals en partners: voor meer informatie kunt u hier onze flyer downloaden.

U kunt ook vragen naar ons Dienstenboek Opvoedondersteuning Twinkeltje, maart 2015
of naar Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in de wijk, maart 2015 door CJG en Van Veldhuizen Stichting